A módszerről

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia egy olyan önismereti és terápiás módszer, amely a mozgásban, táncban rejlő alkotó és gyógyító erőket a pszichoanalitikus csoportterápia eszközeivel ötvözi.

A testre irányuló figyelemmel végzett, ún. testtudati gyakorlatokkal segíti a testtel való harmonikusabb kapcsolat kialakulását, a hitelesebb testi jelenlét megélését.  A páros és csoportos mozgásos gyakorlatokban tudattalan kapcsolati mintáink, működésmódunk megtapasztalására és korrekciójára nyílik lehetőség. A közös mozgást a csoportvezetők szóbeli instrukciói kísérik, egyre nagyobb teret engedve a mozgásimprovizációnak, amely felszabadítja a csoporttagok gyógyító és alkotó energiáit. A verbális munkában megbeszéljük mindazt, ami a mozgásos élményből szavakba átvihető, visszajelzésekkel segítve egymást a mélyebb önismeret felé.

A módszer alapját azok a pszichológiai elméletek illetve kutatások képezik, melyek szerint személyiségünk legalapvetőbb rétegei abban az életkorban alakulnak ki, amikor még nem tudunk beszélni. Ebből a korszakból nagyon kevés konkrét ténybeli, szavakkal felidézhető emlékünk van, egyszerűen azért, mert fejletlen az adatok, tények tárolására szolgáló memóriánk. Rengeteg olyan emlékünk van viszont, amely a különböző testi tapasztalatokból fakad, és személyiségünk átélését, kapcsolati működéseinket tudattalanul is mélyen meghatározza  (pl. tudok-e hatni a világra, szerethető vagyok-e, mivel tudom magamra a figyelmet felhívni, kellemes-e vagy kellemetlen a másikkal való testi kontaktus stb.). Ezek az emlékek többnyire nem hívhatóak elő tudatosan, csak olyan körülmények között, ahogyan beíródtak. A pszichodinamikus tánc-és mozgásterápia célja éppen az, hogy megfelelő körülményeket megteremtve ezt a korai én-élményünket, kapcsolati tudásunkat előhívja és lehetőség szerint korrigálja.

A módszer a Pszichoterápiás Tanács által elismert és akkreditált, szakembereit a Magyar Mozgás-és Táncterápiás Egyesület fogja össze és képezi ki.

Bővebb információ a módszerről: www.tancterapia.net